Krajina Českého zenového státu

Český zenový stát

Zen je duchovní minimalismus. Návrat k přirozenosti a jednoduchosti. Zenový stát je idea minimálního zasahování státu do svobody a životů lidí. Nepotřebujeme nad sebou drába v podobě státního úředníka, abychom věděli, že jsme lidé, myslící a cítící bytosti, schopné kvalifikovaně rozhodovat o svém vlastním životě.

Návrat k jednoduchosti znamená navrátit se ke kořenům všeho. Jedině ideály, které jsou reprezentovány takovými osobnostmi jako Gándhí, Matka Tereza, Dalajláma u nás pak Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský nebo Josef Hlávka či Alfons Mucha, jsou hodné následování.

Proto vytváříme tuto vizi nového státu, kterou nazýváme zenový stát. Zenový, podle myšlenky duchovního minimalismu.

Číst dál

Každý jsme ostrovem svobody

Vyhlašujeme morální anexi státu!
Milujete svou zem?
Anektujte území na kterém žijete.

Aktualita: pondělí, 21. března 2016

Území na kterém žijeme nepatří politikům ani politickým stranám, nepatří úřadům ani úředníkům. Patří lidem, kteří na něm žijí. Patří nám všem.

Číst dál

Každý jsme ostrovem svobody

Vize

Když lidé žili v monarchiích nebo v socilalismu věděli, že parlamentní demokracie jim přinese větší svobodu. Ta se ale již ve svých možnostech vyčerpala a je v permanentní politické, ekonomické i společenské krizi. Dnes tedy chybí jakákoliv ucelenější myšlenka, která by nás posunula od mocenských demokracií ke skutečně svobodné společnosti. Postupné, pomalé nebo „rozumné“ reformy vedly během desítek a stovek let k fatálnímu stavu v ekonomice, politice, i mezilidských vztazích. Reforma znamená návrat k původní formě. Tedy návrat k přirozenosti a jednoduchosti.

Číst dál

Každý jsme ostrovem svobody

Úrovně vědomí

Úroveň vědomí definoval David R. Hawkins M.D. ve své studii z 80. let 20. století a závěry publikoval v knize Moc versus síla. Na základě těchto závěrů budou moci zastávat vysoké státní funkce jen lidé s úrovní vědomí nad 500 bodů. Je to záruka toho, že pro ně bude vždy přednější zájem celku nad zájmy osobními.

Číst dál